Πέμπτη

00:00 – 03:00 | Non Stop Greek Mix – Dj Tolis M!

03:00 – 06:00 | Hot Mix Greek – Vasilis Karamanoglou

06:00 – 09:00 | iSexy Greek Show – Giorgos Reisopoulos

09:00 – 12:00 | Non Stop Greek Mix – Dj Tolis M!

12:00 – 13:00 | iSexy Club Show – Herc Deeman

13:00 – 16:00 | iSexy Greek Show – Giorgos Reisopoulos

16:00 – 17:00 | iSexy Candy Show – John Lamprou

17:00 – 20:00 | Non Stop Greek Mix – Dj Tolis M!

19:00 – 20:00 | iSexy Dance Radio – John Rous

20:00 – 22:00 | iSexy Greek Show – Giorgos Reisopoulos

22:00 – 24:00 | Mpourloto Greek Night – Takis Venetiou