Διαφημιστικό Πακέτο Προσφοράς Ραδιοφωνικής Διαφήμισης 120 !!! +30 !!!
Για ένα μήνα (30d) από Δευτέρα έως Κυριακή
Μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας έως 30′ – 40′
Συνολικά 120 μηνύματα (4spot/d) + 1 banner στην ιστοσελίδα μας + 1spot/d free
Συνολικό κόστος πακέτου 40€ / m
Διαφημιστικό Πακέτο Προσφοράς Ραδιοφωνικής Διαφήμισης 150 !!! +30 !!!
Για ένα μήνα (30d) από Δευτέρα έως Κυριακή
Μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας έως 30′ – 40′
Συνολικά 150 μηνύματα (5spot/d) + 1 banner στην ιστοσελίδα μας + 1spot/d free
Συνολικό κόστος πακέτου 50€ / m
Διαφημιστικό Πακέτο Προσφοράς Ραδιοφωνικής Διαφήμισης 180 !!! +60 !!!
Για ένα μήνα (30d) από Δευτέρα έως Κυριακή
Μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας έως 30′ – 40′
Συνολικά 180 μηνύματα (6spot/d) + 1 banner στην ιστοσελίδα μας + 2spot/d free
Συνολικό κόστος πακέτου 60€ / m
Διαφημιστικό Πακέτο Προσφοράς Ραδιοφωνικής Διαφήμισης 210 !!! + 60 !!!
Για ένα μήνα (30d) από Δευτέρα έως Κυριακή
Μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας έως 30′ – 40′
Συνολικά 210 μηνύματα (7spot/d) + 2 banner στην ιστοσελίδα μας + 2spot/d free
Συνολικό κόστος πακέτου 70€ / m
Διαφημιστικό Πακέτο Προσφοράς Ραδιοφωνικής Διαφήμισης 240 !!! + 60 !!!
Για ένα μήνα (30d) από Δευτέρα έως Κυριακή
Μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας έως 30′ – 40′
Συνολικά 240 μηνύματα (8spot/d) + 2 banner στην ιστοσελίδα μας + 2spot/d free
Συνολικό κόστος πακέτου 80€ / m
Διαφημιστικό Πακέτο Προσφοράς Ραδιοφωνικής Διαφήμισης 270 !!! + 90 !!!
Για ένα μήνα (30d) από Δευτέρα έως Κυριακή
Μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας έως 30′ – 40′
Συνολικά 270 μηνύματα (9spot/d) + 2 banner στην ιστοσελίδα μας + 3spot/d free
Συνολικό κόστος πακέτου 90€ / m
Διαφημιστικό Πακέτο Προσφοράς Ραδιοφωνικής Διαφήμισης 300 !!! + 120 !!!
Για ένα μήνα (30d) από Δευτέρα έως Κυριακή
Μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας έως 30′ – 40′
Συνολικά 300 μηνύματα (10spot/d) + 2 banner στην ιστοσελίδα μας + 4spot/d free
Συνολικό κόστος πακέτου 100€ / m

Ζητήστε μας να σας Στείλουμε

Προσφορά Αφού Κάνετε

Επικοινωνία με το Studio

* υποχρεωτικά να συμπληρωθούν όλα